Privacy

Uw privacy bij DE Spaanse ham specialist, Spaanseham.nl.

SSL-certificaat

Als webwinkelier is Spaanseham.nl verantwoordelijk voor de gegevens van haar klanten. Spaanseham.nl zorgt ervoor dat de informatiebeveiliging van haar webshop altijd up-to-date is. Spaanseham.nl maakt gebruik van een SSL-certificaat. Dit is in een browser te zien aan het voorvoegsel “https”. Een browser geeft veelal aan, bijvoorbeeld middels een groene kleur of groene vink, dat de website van Spaanseham.nl op dit vlak goed beveiligd is. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden.

Welke gegevens?

Spaanseham.nl verzamelt enkel en alleen de hoogstnoodzakelijke gegevens van haar klanten. Dit zijn de gegevens welke noodzakelijk zijn voor het op de juiste wijze verwerken van een bestelling en voor het informeren van de klanten. Dat is waar deze gegevens voor gebruikt worden; voor geen enkel ander doel dus. Bij het plaatsten van een bestelling op Spaanseham.nl kan de klant desgewenst een account aanmaken met een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Dit is niet verplicht: de klant kan ook een bestelling plaatsen zonder een account aan te maken.

Bij het bestellen op Spaanseham.nl vragen we de onderstaande gegevens aan de klant.

Verplichte velden/gegevens:

 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land

Optionele velden/gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Tussenvoegsel
 • Telefoon
 • Mobiele telefoon
 • Fax

Indien de klant ervoor kiest een account aan te maken, dan dient er ook kog een gebruikersnaam en wachtwoord gekozen te worden.

Wachtwoord

Bij het aanmaken van een account (aanmaken is niet verplicht) maakt de klant naar eigen inzicht en voorkeur een wachtwoord aan. De gebruikersnaam wordt opgeslagen in het systeem en is inzichtelijk voor Spaanseham.nl.nl. Het wachtwoord blijft voor Spaanseham.nl te allen tijde onbekend.

Persoonsgegevens wijzigen of verwijderen

Op verzoek van de klant worden alle van hem/haar opgeslagen gegevens door Spaanseham.nl verwijderd. Op verzoek van de klant kan Spaanseham.nl de door ons verzamelde persoonsgegevens aan de klant of aan een andere door de klant aan te wijzen webwinkel overdragen. De klant van Spaanseham.nl kan de persoonsgegevens zelf wijzigen nadat hij/zijn op Spaanseham.nl ingelogd heeft met de door de klant gekozen gebruikersnaam en het bijbehorende door de klant gekozen wachtwoord. Dit kan door te klikken op “Account Onderhoud”. Hier ziet de klant achtereenvolgens:

 • Account Informatie: voor het inzien cq. aanpassen van de facturatiegegevens
 • Verzendinformatie: voor het inzien cq. aanpassen van de verzendgegevens
 • Order Informatie: voor het inzien van de geplaatste bestellingen

Gebruik gegevens door Spaanseham.nl

De gegevens die de klant Spaanseham.nl op welke wijze dan ook doet toekomen, worden alleen gebruikt door Spaanseham.nl en worden nooit en op geen enkele manier aan derden gegeven, geleend of verkocht.

Nieuwsbrief

Spaanseham.nl houdt haar klanten, relaties en belangstellenden waarmee Spaanseham.nl een factuurrelatie heeft hooguit 4 keer per jaar per e-mail nieuwsbrief op de hoogte over nieuwe artikelen, aanbiedingen, activiteiten en ontwikkelingen. Hiervoor worden de aan Spaanseham.nl verstrekte e-mailadressen van de klanten gebruikt. Mocht een klant onverhoopt e-mail van Spaanseham.nl ontvangen welke hij/zij niet wenst te ontvangen dan wordt het e-mailadres direct uit de verzendlijst verwijderd. In de nieuwsbrief zit ook een link waarmee de klant zich direct kan afmelden.

Bewaren gegevens

Spaanseham.nl bewaart de persoonsgegevens van haar klanten niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking van de geplaatste bestelling(en). Tevens bewaart Spaanseham.nl deze gegevens voor statistische doeleinden welke enkel en alleen in het bezit blijven van Spaanseham.nl en nooit en op geen enkele manier aan derden gegeven, geleend of verkocht worden.

Verwerkersovereenkomst

Spaanseham.nl heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met het bedrijf dat voor Spaanseham.nl alle bestellingen verwerkt/verzendt. Deze verwerkersovereenkomst zorgt ervoor dat de rechten van personen worden gewaarborgd. Mocht er onverhoopt ergens een probleem ontstaan, dan kan de verwerker hier aansprakelijk voor zijn. In de verwerkersovereenkomst is opgenomen:

 • Waar persoonsgegevens voor mogen worden gebruikt
 • Welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden
 • Waar persoonsgegevens worden opgeslagen
 • Hoe omgegaan wordt met datalekken of eventuele schade bij het niet voldoen aan gemaakte afspraken
 • Wie waar precies verantwoordelijk voor is
 • Wat er gebeurt bij het einde van een overeenkomst
 • Wat voor kosten het met zich meebrengt en wie dit uiteindelijk betaalt